was successfully added to your cart.

Category

Pályázatok

harvest-1408450_1920

Új pályázati lehetőség a mezőgazdaságban!

By | Pályázatok | No Comments

A vidéki mezőgazdasági vállalkozások újabb pályázati támogatása. “A vidéki térség mezőgazdasági vállalkozásainak jövedelemstabilizálását, valamint a mezőgazdaságon kívüli vállalkozások elindítását szolgálja a Miniszterelnökség 2016. augusztus 25-én megjelent pályázata. A Vidékfejlesztési Program legújabb kiírásának keretösszege 13,85 milliárd forint. A ”Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozások indítása” című pályázati felhívás keretében a mezőgazdasági termelők, illetve magánszemélyek maximum 40.000 eurónak megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket. Az elnyert támogatást ötéves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. A kormány a 2014-2020 közötti uniós programozási időszakban a vidéki térség életminőség-javítását, a vidéki munkahelyek megőrzését és újak…

Read More
líneár öntözőrendszer okosan jav

Öntözés pályázati pénzből!

By | Pályázatok | No Comments

Szabad utat kapott az új öntözésfejlesztési pályázat “Augusztus 1-től jelentkezni a módosult Vidékfejlesztési Programban a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázatra.  A Miniszterelnökség korábban közölte: a módosítás eredményeként lehetővé válik például a 12 évesnél idősebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztése, változnak a meliorált utak kialakításával kapcsolatos feltételek, egyszerűbbé válnak az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások. Az öntözésfejlesztési pályázaton mintegy 49,5 milliárd forint áll rendelkezésre, a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében egyebek között a vízvisszatartás, a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás, a takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására.  Egyéni beruházás esetén 500 millió forint, kollektív esetén 1 milliárd forint a vissza nem térítendő…

Read More
ragweed-219747_1280

Parlagfűirtás támogatással

By | Pályázatok | No Comments

“Támogatást kapnak a gazdálkodók a parlagfű elleni védekezéshez” “Idén 46,1 millió forintot fordítanak a költségvetésből parlagfű elleni védekezésre, nagy hangsúlyt fektetve a megelőzésre. A parlament honlapján kedden közzétett több miniszteri válasz szerint közvetlen uniós forrás nem áll rendelkezésre parlagfű-mentesítésre, de a Vidékfejlesztési program több alprogramja is közvetett támogatást nyújt a gazdálkodóknak a fenntartható, parlagfű-mentes termesztési módszerek alkalmazására és fejlesztésre. A válaszok szerint a tárca kiemelt figyelmet fordít a prevencióra, az egészségmegőrzésre, hogy a levegőben csökkenjen az allergiát okozó pollenkoncentráció. Az országos tapasztalatok szerint tavaly a parlagfű pollenkoncentrációja az előző évinél kedvezőbben alakult, mivel azzal ellentétben nem érte el a pollenkoncentráció…

Read More
letöltés

Felfüggesztenek három mezőgazdasági pályázatot!

By | Pályázatok | No Comments

Kimerültek a keretek! A márciusban megjelent 70 milliárdos keretösszegű öt EU-s felhívásból a baromfitartó, a sertéstartó és a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése pályázatokat felfüggesztik – olvashatjuk a hivatalos pályázati portálon megjelent közleményekben. A juh és kecske, illetve az állattartó telepek korszerűsítése pályázatok még nyitva állnak a mezőgazdasági termelők előtt közel 10 milliárdos keretösszeggel. A “Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás, a“Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás és a“Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában keretkimerülés miatt az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a közlemények honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti. A 60 milliárdos keretösszeggel meghirdetett három…

Read More
borászati pályázathoz kép

Termékfejlesztési pályázat borászoknak!

By | Pályázatok | No Comments

“Megjelent a borászatok termékfejlesztését és erőforrás-hatékonyságát támogató felhívás.”   “Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára a borászati fejlesztéseik megvalósítása érdekében. A támogatással a gazdálkodók olyan fejlesztéseket végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, a bortermelés versenyképességének javításához. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mezőgazdasági üzemek versenyképességének javítását, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembe vételét, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését és ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését. A cél elérését…

Read More
magtároló nagy

Terménykezelők építésekor infrastruktúra kialakítása is pályázható!

By | Pályázatok | No Comments

Augusztustól pályázható a  „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című felhívás, melynek keretében az infrastruktúra kialakítása, valamint a vagyonvédelem is teret kap!   A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg fókuszterületi megosztás szerint 19,68 Mrd Ft. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. A pályázat célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A…

Read More
arrow-1295953

Hatékonyság növelése pályázat Okosan!

By | Pályázatok | No Comments

Ebben a pályázatban is tudunk segíteni!   VP-3-4.2.1-15 – Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban   A pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal. Támogatásra jogosultak köre: Mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági termelőnek nem minősülő…

Read More
tanyavilag

Végre megjelent a már nagyon várt tanyafejlesztési pályázat, benne a vagyonbiztonságot segítő eszközök beszerzését is segítő forráslehetőség.

By | Pályázatok | No Comments

Pályázat a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre Részletek: Pályázat tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre. Pályázat kódja: TP-3-2016 A pályázat célja: A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése. Keretösszeg: 125 millió forint A támogatás igénybevétele: a tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével; tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére. A…

Read More
pipi

Támogatott kontroll – AgrárSecurity megoldások az ÁTK pályázatokban!

By | Pályázatok | No Comments

2016. március 25-én megjelentek a Vidékfejlesztési Program állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázati felhívásai. Ennek keretében az általános VP2-4.1.1.1-16 pályázat mellett a sertés, a szarvasmarha, a juh és kecsketartó, valamint a baromfitartó telepek részére készült speciális felhívás is megjelent. A kiírt pályázatokban a támogatható tevékenységek között olyan infrastrukturális fejlesztések is elszámolhatók kapcsolt beruházásként, melyek célja a vagyonvédelem. Az ilyen irányú fejlesztésekre meghatározott támogatási keret  mértéke a projekt 15%-a, vagy nettó 5 millió Ft! Az AgrárSecurity rendszerei természetesen nem csak a vagyonvédelmet, hanem az átfogó kontrol megvalósítását tűzik ki célul, mely nagyban segíti a mindennapi munkavégzést, ezáltal a versenyképességet és a hatékonyságot….

Read More
tragya

Trágyatárolók monitoring rendszere

By | Pályázatok | No Comments
A napokban jelent meg a Miniszterelnökség trágyakezelési technológiák építésére és beszerzésére irányuló pályázata. Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése (VP5-4.1.1.6-15) A gazdálkodók a pályázat keretében – Mint kapcsolódó tevékenység IV/b pont - a trágyakezelés monitoring rendszerére is pályázhatnak, melyre az AgrárSecurity kiforrott és hatékony megoldásokat nyújt. Vizuális kontrol: Nagy felbontású IP kamerák segítségével folyamatosan ellenőrizhetők a tároló medencék. Nyomon követhetjük a töltöttség állapotát, de szivárgást is észlelhetünk rajta, valamint a kapcsolódó gépészetek (szeparátor, stb.) működését is felügyelhetjük. Az AgrárSecurity kizárólag olyan megoldásokat szállít, melyek bírják az ammónia és az egyéb – olykor extrém – környezeti hatások jelenlétét, és hosszú...
Read More
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com