was successfully added to your cart.

Végre megjelent a már nagyon várt tanyafejlesztési pályázat, benne a vagyonbiztonságot segítő eszközök beszerzését is segítő forráslehetőség.

By 2016-06-10Pályázatok
tanyavilag

Pályázat a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre

Részletek:

Pályázat tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre.

Pályázat kódja: TP-3-2016

A pályázat célja: A tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. A tanyák lakóépületének felújítása, elősegítve azok állagmegóvását, valamint lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

Keretösszeg: 125 millió forint

A támogatás igénybevétele:

  1. a tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével;
  2. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A pályázat során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járása.

A pályázat keretén belül tanyának minősül a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel (bővebben lásd: útmutató a tanyafogalom értelmezéséhez).

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Az a magánszemély jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén

  1. lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell alátámasztani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
  2. lévő olyan tanyán él, amely a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van, amit a következő melléklettel szükséges a pályázatban alátámasztani: a postára adás napjánál 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap – szemle vagy teljes másolatának eredeti példánya, amely lehet E- hiteles tulajdoni lap is; a megküldött dokumentum nem lehet egyszerű fénymásolat és tartalmaznia kell, hogy az adott helyrajzi szám mely címhez tartozik, mely címnek meg kell egyeznie a lakcímkártyán feltüntetett címmel.

A megítélhető támogatás mértéke

  1. A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 4 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
  2. A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a.
  3. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet.

A mezőgazdasági biztonságtechnikában piacvezetőként szívesen segítünk mind a pályázat tervezésében, megírásában, mind pedig a kivitelezésben. Kérjen ajánlatot kollégáinktól!

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com